Ovelf

ovelf.com, arttırılmış ve sanal gerçekliğin geniş son kullanıcı kitlelerine taşınmasının öncesinde yayındaydı. Bu teknolojilerin çözümleme ve analizleri için internetteki sayılı kaynak arasındayken Türkçe tek kaynaktı. İçeriği çeviriler yerine analiz, okuma ve izlenimler ile oluşturuluyordu. Belki de bu sebeple Türkiye, Almanya, Çin, Brezilya ile birçok ülkede yapılan konferans ve sempozyumlarda; askeri, tıbbi ve mimari tasarım projelerinin referansları arasında yer aldı.